ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ


ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ


Ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχει:
Το μεταφραστικό γραφείο Literatus εφαρμόζει διεθνή μεταφραστικά πρότυπα ποιότητας, αυστηρά κριτήρια στην οργάνωση του μεταφραστικού έργου και φιλικές σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές του.

Τήρηση των προθεσμιών: Η μεταφραστική εταιρεία Literatus τηρεί απαρέγκλιτα τις προθεσμίες παροχής των έργων, παραδίδοντας ακέραια τα μεταφράσματα, χωρίς παραλείψεις, αμφισημίες και ασάφειες. Η Literatus φημίζεται για την ευστοχία απόδοσης των όρων και την έντεχνη γλώσσα μετάφρασης.

Άμεση και φιλική ανταπόκριση: Το μεταφραστικό τμήμα της Literatus απαντά και υποβάλει άμεσα τις οικονομικές προσφορές που του ζητούνται, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με καινούριες ηλεκτρονικές εφαρμογές όλο το εικοσιτετράωρο. Σε περίπτωση που της ζητηθεί, προτείνει λύσεις και θέτει στην υπηρεσία των πελατών της την πλούσια μεταφραστική και επαγγελματική τεχνογνωσία της.

Ευελιξία: Οι μεταφράσεις Literatus, ύστερα από αίτημα των πελατών της, εφόσον αυτοί του επιθυμούν, προβαίνει σε τροποποιήσεις και αλλαγές του αρχικού κειμένου, διαπραγματεύεται τους αρχικούς συμβατικούς όρους εάν αυτό συνεπάγεται την μεταφραστική ποιότητα. Η εταιρεία μπορεί να προσαρμόσει το ύφος των μεταφράσεών της ύστερα από αίτημα των πελατών, εάν αυτό δεν βλάπτει την πιστότητα και ποιότητα της μετάφρασης, προκειμένου να συνάδει με την ειδική ορολογία του κλάδου και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι πελάτες.

Τήρηση της μεταφραστικής δεοντολογίας: Το γραφείο μεταφράσεων Literatus παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες με βάση τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τη δεοντολογία και την ηθική που διέπει το αντικείμενο. Η Literatus αρνείται να μεταφράσει ασαφή κείμενα, ατελή, ή προβληματικά. Αρνείται επίσης να αναλάβει τη μετάφραση κειμένων με:

  • Υλικό με εθνικιστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, πορνογραφικό, εμπαθή προπαγάνδα, υβρεολόγιο, δόλιο υλικό ή ενέργειες
  • Υλικό που απειλεί, υποτιμά, παρενοχλεί, προσβάλλει την ιδιωτικότητα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, χυδαίο, απρεπές ή παράνομο ή συνιστά ποινικό αδίκημα
  • Υλικό που προτρέπει, ενθαρρύνει ή παρέχει οδηγίες για τέλεση αξιόποινων πράξεων
  • Γενικά, υλικό που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δημιουργεί προβλήματα, επιδρά βλαπτικά ή καταστροφικά.

Τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου: Το γραφείο μεταφράσεων και γλωσσικών εφαρμογών Literatus αναγνωρίζει ότι όλες οι πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που περιέρχονται στη γνώση του κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας είναι εμπιστευτικές και απόρρητες και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις τηρεί ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις εκθέτει ενώπιον τρίτων. Γι’ αυτό δεσμεύεται με ειδικές συμβάσεις.

Τα δεν της μεταφραστικής εταιρείας: Literatus: Όμως, η Literatus δεν λέει πάντοτε "ναι". Δεν αναλαμβάνει μεταφράσεις τις οποίες δεν είναι σε θέση να εκτελέσει, επειδή δεν διαθέτει την ανάλογη τεχνογνωσία, τους πόρους ή τους κατάλληλους μεταφραστές. Δεν αναλαμβάνει έργα όταν τα χρονικά περιθώρια δεν της το επιτρέπουν. Κύρια δεοντολογική και ηθική επιταγή της μεταφραστικής μας εταιρείας είναι η μεταφραστική ποιότητα και το ανταγωνιστικό κόστος των μεταφραστικών και διερμηνευτικών παροχών της.


Η εκδοτική εμπειρία του μεταφραστικού γραφείου
Η συμμετοχή του μεταφραστικού γραφείου σε επιστημονικές ημερίδες
Ο δημόσιος λόγος του μεταφραστικού γραφείου