ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Το μεταφραστικό γραφείο Literatus δραστηριοποιείται στο χώρο της μετάφρασης και της διερμηνείας συνεδρίων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα: στη νομική, οικονομική, τεχνική και ιατρική μετάφραση, χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους, μεταφραστικές εφαρμογές, τεχνολογίες και μεταφραστικά προγράμματα.

Στον εκδοτικό χώρο οι εκδόσεις Literatus εξειδικεύονται στην έκδοση επιστημονικών και λογοτεχνικών βιβλίων, Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, με εκδόσεις υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας: σε έντυπη (hardcopy) και ηλεκτρονική μορφή (e-book). Η βιβλιοπαραγωγή διατίθεται μέσω ενός ευρύτατου δικτύου διανομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΤΜΗΜΑΤΑ

  • Μετάφρασης κειμένων
  • Διερμηνείας συνεδρίων
  • Οπτικοακουστικής μετάφρασης και συγχρονισμού υποτιτλισμών
  • Εκπαίδευσης και νέων μεταφραστικών εφαρμογών και προγραμμάτων
  • Βαλκανικών γλωσσών και γλωσσών ΝΑ Ευρώπης
  • Ηλεκτρονικού αρχείου
  • Εκδόσεων, διάθεσης βιβλίων και διαχείρισης της γνώσης

Τμήμα μετάφρασης
Ώρα διαδραστικής συνεργασίας μεταφραστών
Υπαλληλικά στελέχη του μεταφραστικού γραφείου