ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ


ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ


Το μεταφραστικό γραφείο Literatus αναλαμβάνει τη συνολική διοργάνωση και την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε εκδηλώσεις, συνέδρια, διασκέψεις, σε συναντήσεις αρχηγών κρατών, υπουργών και διαφόρων σημαντικών επαγγελματικών ή επιστημονικών παραγόντων εξειδικευμένης ορολογίας: διαδοχική, ταυτόχρονη, ψιθυρισμός, διερμηνεία με νεύματα κ.λπ., διανοίγοντας μια σταθερά ανοδική πορεία, αφού στο ενεργητικό της εταιρείας καταγράφονται πολυάριθμες επιτυχημένες διοργανώσεις, γενικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Για την πλήρη και ποιοτική κάλυψη των συνεδρίων η μεταφραστική εταιρεία Literatus χρησιμοποιεί τον πλέον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, όπως θαλάμους audipack silent 9500 ISO 4043, δέκτες μεταφραστικού bosch, πομπούς bosch DCN, κεραίες IR bosch 12,5w, κονσόλες διερμηνέων bosch DCN, απαραίτητη καλωδίωση, κ.λπ. Το ηχητικό-μεταφραστικό σύστημα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου DCN (digital computer network) της Philips, σύστημα που χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια και η Βουλή των Ελλήνων. Το διερμηνευτικό κέντρο Literatus αναλαμβάνουν και την ηχογράφηση των ομιλιών σε περίπτωση που χρειαστούνε για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συναντήσεων με τη παρεμβολή συσκευών audio-media interface η οποία βοηθά να "ξεχωρίζει" τις γλώσσες και με την εφαρμογή άλλων σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων.


Διερμηνεία στην Κοζάνη
Διερμηνεία στη Θεσσαλονίκη
Διερμηνεία στην Αθήνα
Διερμηνεία στην Φλώρινα