ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ


ΕΤΑΙΡΙΑ


Το μεταφραστικό γραφείο Literatus ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1996 από μεταφραστές, γλωσσολόγους, επιμελητές και ειδικούς επιστήμονες με προσανατολισμό τη μετάφραση και τη διερμηνεία συνεδρίων. Το 1999 η μεταφραστική εταιρεία αναδιοργανώθηκε και απέκτησε νέες, ευρύχωρες εγκαταστάσεις, ενώ το 2015 επέκτεινε την εμπορική της δραστηριότητα και στον τομέα των εκδόσεων, με δυο βασικά τμήματα: εκδόσεις έντυπου (hardcopy) και ηλεκτρονικού (e-book) βιβλίου και από τότε συνιστά σημαντικό κέντρο γλωσσικών εφαρμογών στη μετάφραση, διερμηνεία, εκδοτική παραγωγή και διαχείριση της γνώσης.

Οι μεταφράσεις Literatus καταξιώθηκαν γρήγορα στη μεταφραστική και εκδοτική αγορά, λόγω της υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, της αξιοπιστίας και της αυστηρής επαγγελματικής συνέπειας. Με επαρκές προσωπικό, πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, με εικοσαετή πείρα στις μεταφραστικές και διερμηνευτικές παροχές, όπως και στις εκδόσεις υψηλής ποιότητας, η μεταφραστική και εκδοτική εταιρεία Literatus αποτελεί σήμερα την ασφαλέστερη λύση στην επικοινωνία για πολλές εταιρείες, δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια, ΜΜΕ, δήμους, οικονομικά και μορφωτικά ιδρύματα, εκδοτικούς οργανισμούς, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, επαγγελματικά και εμπορικά επιμελητήρια κ.λπ.

Κύρια παροχή του μεταφραστικού γραφείου είναι η μετάφραση του γραπτού λόγου και οι διερμηνευτικές υπηρεσίες στις ειδικότητες της πολιτικής, νομικής, οικονομικής, τεχνικής και ιατρικής μετάφρασης, χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους μηχανοργάνωσης, τεχνολογίες μετάφρασης και πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Η Literatus είναι εκσυγχρονισμένη με υπολογιστική υποδομή τελευταίας τεχνολογίας, διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη δίγλωσσων και ερμηνευτικών λεξικών, ψηφιοποιημένη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, βάση μεταφραστικών δεδομένων και φύλαξης αρχείων. Το μεταφραστικό γραφείο Literatus παρείχε υπηρεσίες διερμηνείας συνεδρίων σε συναντήσεις αρχηγών κρατών, υπουργών και διάφορων σημαντικών επαγγελματικών ή επιστημονικών συναντήσεων εξειδικευμένης ορολογίας.

Οι συνεργάτες του μεταφραστικού γραφείου είναι επαγγελματίες, κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων και επιστημονικών τίτλων. Η Literatus υπήρξε και εξακολουθεί να είναι αρωγός στους νέους και φιλόδοξους μεταφραστές, τους οποίους στηρίζει με την πείρα και την τεχνογνωσία της.

Γενικός διευθυντής της εταιρείας είναι ο Σταύρος Γ. Ντάγιος, έγκριτος ιστορικός, Διδάκτωρ Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταφραστής λογοτεχνικών έργων και διερμηνέας συνεδρίων με πλούσια εργοβιβλιογραφία.


Το μεταφραστικό γραφείο Literatus εδρεύει στη Θεσσαλονίκη
Εγκαίνια της Literatus
Η γραμματεία του μεταφραστικού γραφείου
Εγκαταστάσεις του μεταφραστικού γραφείου Literatus