ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ


Η εταιρεία μεταφράσεων Literatus σε συνεργασία και με άλλα μεταφραστικά γραφεία και μεταφραστές στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, με μεταφραστικά γραφεία και μεταφραστικά ιδρύματα του εξωτερικού θα βρει την βέλτιστη λύση στη μετάφραση των κειμένων και εγχειριδίων σας.

Η Literatus συνεργάζεται σε σταθερή βάση με μεταφραστικά γραφεία της Αθήνας, της Πάτρας, της Κρήτης, με μεταφραστικά γραφεία των Ιωαννίνων, της Λάρισας, με μεταφραστικά γραφεία της Αλεξανδρούπολης, της Κομοτηνής αλλά, περιστασιακά και εφόσον το απαιτούν οι μεταφραστικές ανάγκες για εξειδικευμένα κείμενα, συνεργάζεται και με διάφορα εξειδικευμένα μεταφραστικά γραφεία στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό ικανοποιεί με επιτυχία τις μεταφραστικές ανάγκες πολλών πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και διεθνών οργανισμών.

Η Literatus, επίσης, σε συνεργασία με άλλα μεταφραστικά γραφεία και κέντρα γλωσσικών εφαρμογών ή μεταφραστικά κέντρα ανέλαβε με επιτυχία την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε σημαντικές εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις συνεδρίων και διασκέψεων όπου συμμετείχαν αρχηγοί κρατών ή άλλοι σημαντικοί πολιτικοί ή επιστημονικοί παράγοντες.

Από την ίδρυση της, η Literatus σε συνεργασία με πολλά μεταφραστικά γραφεία και μεταφραστικά κέντρα βρίσκεται στο πλευρό των νέων και φιλόδοξων μεταφραστών στους οποίους παρέχει επαγγελματικές ευκαιρίες. Σε συνεργασία με το ΑΠΘ, το ΙΜΧΑ, και με άλλες ανώτατες βαλκανικές σχολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δέχεται σπουδαστές σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση και προοπτικές τους στην μεταφραστική αγορά.

Συνεργάτες της Literatus συμμετείχαν σε επιστημονικές ημερίδες και διασκέψεις άλλων μεταφραστικών γραφείων με σημαντικές εισηγήσεις για τη μετάφραση, τη διερμηνεία, αλλά και σε συμπόσια για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και των Βαλκανίων.

Η Literatus είναι το μοναδικό από τα μεταφραστικά γραφεία στην Ελλάδα το οποίο εξειδικεύεται στις βαλκανικές γλώσσες και γλώσσες της ΝΑ Ευρώπης.


Εισήγηση για τη λογοτεχνική μετάφραση
Με συνάδελφους μεταφραστές από Σερβία, Κροατία, Γερμανία και Βουλγαρία
Συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια