ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ


ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΜε Βαλκάνιους συγγραφείς
Με το Γιώργο Στασινάκη, πρόεδρο της Διεθνούς Εταιρείας “Νίκος Καζαντζάκης” και την Αλβανίδα Πρόξενο στη Θεσσαλονίκη Pavlina Ylli
Με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο