ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ


ΓΛΩΣΣΕΣ


Κύρια υπηρεσία του μεταφραστικού γραφείου Literatus είναι η μετάφραση του γραπτού λόγου, η διερμηνεία και η γλωσσική προσαρμογή των ψηφιακών πληροφοριών στις ειδικότητες της πολιτικής, νομικής, οικονομικής, τεχνικής και ιατρικής μετάφρασης, χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους μηχανοργάνωσης, τεχνολογίες μετάφρασης και πλούσιο τεχνολογικό και ψηφιακό εξοπλισμό. Το μεταφραστικό γραφείο Literatus μπορεί να καλύψει σήμερα δεκάδες συνδυασμούς γλωσσών στις:

 • ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ

 • Αλβανικά
 • Βουλγάρικα
 • Ελληνικά
 • Σλαβομακεδονικ
 • Σερβικά
 • Ρουμανικά
 • Τουρκικά
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ

 • Αγγλικά
 • Αραβικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Δανικά
 • Εσθονικά
 • Ισπανικά
 • Ιταλικά
 • Κροατικά
 • Λατινικά
 • Νορβηγικά
 • Ολλανδικά
 • Ουγγρικά
 • Πολωνικά
 • Πορτογαλικά
 • Ρωσικά
 • Σλοβακικά
 • Σλοβακικά
 • Σουηδικά
 • Τσεχικά
 • Φινλανδικά

Διερμηνεία βαλκανικών γλωσσών στην Αλεξανδρούπολη
Προώθηση της μεταφραστικής επιχειρηματικότητας
Διερμηνευτική αποστολή στο Κόσοβο 1999
Εκδοτικά προϊόντα Literatus