ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ


Πολιτικές επιστήμες: Δημοσιεύσεις, πολιτικές διακηρύξεις και ψηφίσματα, άρθρα δημοσιογραφίας.

Οικονομικές επιστήμες: Κείμενα αγροτικής, ναυτιλιακής, συναλλακτικής οικονομίας, ισολογισμοί, προϋπολογισμοί επιχειρήσεων, λογιστικά σχέδια, εκθέσεις.

Νομικές επιστήμες: Αγωγές, συμβόλαια, εταιρικά, νομικές διατάξεις, δικογραφίες, συμβολαιογραφικές πράξεις.

Ιατρικές & Φαρμακολογικές επιστήμες: Γνωματεύσεις, ιατροδικαστικά πορίσματα, ιατρικά ανακοινωθέντα, οδηγίες χρήσης σκευασμάτων και φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, ιατρικές συνταγές.

Επιστημονικο-τεχνικές μεταφράσεις: Τεχνικό-επιστημονικά συγγράμματα, πανεπιστημιακές εκδόσεις, σχολικά εγχειρίδια, εκθέσεις, προσφορές, δομικά υλικά, λιμενικά και χωματουργικά έργα, τεχνικές μελέτες.

Διοίκηση επιχειρήσεων: Βοηθητικά επιστημονικά εγχειρίδια διαχείρισης τουριστικών εμπορικών οικοδομικών εμπορικών τραπεζικών επιχειρήσεων.

Επίσημες και επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων: Πιστοποιητικά, σχολικά έγγραφα, βεβαιώσεις, ληξιαρχικές πράξεις.

Μεταφράσεις ιστοσελίδων και λοιπές υπηρεσίες διαδικτύου.

Λογοτεχνικές μεταφράσεις και εκδόσεις.


Συζήτηση για ιστορικές εξελίξεις στα Βαλκάνια
Η μεταφραστική διάσταση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη
Ο διευθυντής του μεταφραστικού γραφείου Literatus, Σταύρος ΝΤΑΓΙΟΣ, σε συζήτηση για τη λογοτεχνική μετάφραση