STUDIO PËRKTHIMI

INTERPRETIME - BOTIME


CONTACTOdysseos 6, 54627 Thessaloniki Greece
Τ. 2310 516251
F. 2310 533900
Athens: Τ. 6973998497
URL http://www.literatus.gr
E-mail: info@literatus.gr

Drejtor
Stavros Dagios
Τ. 2310533900
E-mail: sdagios@otenet.gr

Sektori i gjuhëve të Ballkanit dhe të Evropës Juglindore
Përgjegjës: E. Botza Τ. 2310516251
E-mail balcan.languages@literatus.gr

Sektori i gjuhëve evropiane
Përgjegjës: Ε. Μulo Τ. 2310516251
E-mail: languages@literatus.gr

Sektori i interpretimit
Përgjegjës : Μ. Selenica Τ. 2310516251
E-mail: interpretation@literatus.gr

Suportimi teknik dhe teknologji të reja përkthimi
Përgjegjës: M. Nasi Τ. 2310516251
E-mail: tech-support@literatus.gr


Paraqitje të botimeve Literatus
Me konsullin amerikan në Thessaloniki
Veprimtari në zyrës së përkthimeve Literatus