STUDIO PËRKTHIMI

INTERPRETIME - BOTIME


PËRKTHIME

Zyra e përkthimeve Literatus-përkthime, interpretime dhe zbatime gjuhësore, është themeluar në Selanik (1996) nga gjuhëtarë të njohur, përkthyes të kualifikuar dhe profesionistë të tjerë të zellshëm dhe me emër në gjuhët e Ballkanit.

INTERPRETIME DHE ORGANIZIME KONFERENCASH

Literatus-studio përkthimi, merr përsipër organizimin dhe ofron shërbime interpretimi për konferenca të rëndësishme, me pjesëmarrjen e udhëheqësve të shteteve, takime dhe simpoziume me karakter shkencor apo të specializuar.

PËRKTHIME DHE NOTERIZIME TË DOKUMENTEVE ZYRTARE

Në bashkëpunim me këshilltarët juridikë dhe avokatët e saj, si dhe me zyra të tjera përkthimi, shoqëria e përkthimit Literatus ndërmerr legalizimin e dokumenteve tuaj.


SEKTORI I GJUHËVE BALLKANIKE

Zyra e përkthimeve Literatus është e vetmja firmë përkthimi në Greqi e specializuar në përkthime dhe interpretime të gjuhëve ballkanike dhe të Evropës Juglindore.

NJOFTIME

Në këtë faqe do të gjeni njoftime dhe komunikime të ndryshme nga institucione dhe autoritete publike si konsullata e Republikës së Shqipërisë në Selanik, gazeta zyrtare etj.

SHËRBIME AUDIO-VISUAL ME TITRA

Literatus ju ofron shërbime të kompletuara titrash për filma, dokumentarë, emisione informative, programe muzikore, intervista duke ofruar edhe përpunimin e materialit tuaj filmik në çfarëdo lloj formati video.


MEDALJE DHE ÇMIME

Studioja e përkthimeve Literatus përkthime, noterizime dhe interpretime është nderuar me medalje dhe çmime të ndryshme për ndihmesën e saj në fushë të zbatimeve gjuhësore, të përkthimeve dhe interpretimeve dhe për veprimtaritë e saj jofitimprurëse.

LITERATUS PËRKTHIME & INTERPRETIME

Odysseus 6, 54627 Thessaloniki
Τ. 2310 516251 | F. 2310 533900
Athens: Τ. 6973998497
E-mail: info@literatus.gr