STUDIO PËRKTHIMI

INTERPRETIME - BOTIME


GJUHË


Shërbimi bazë i ofruar nga zyra e përkthimeve Literatus është përkthimi i gjuhës së shkruar, interpretimi dhe përshtatja gjuhësore e informacionit digjital në fusha të ndryshme të shkencës: politikë, ekonomi, legjislacion, teknikë, mjekësi etj., duke përdorur metoda të ndryshme djigjitalizuese, teknologji përkthimi si dhe pajisje të shumta teknologjike digjitale. Zyra e përkthimeve Literatus mund të ofrojë aplikime gjuhësore në këtë çifte gjuhësore:

 • Gjuhë ballkanike

 • Shqip
 • Bullgarisht
 • Greqisht
 • Sllavo-maqedonisht
 • Serbisht
 • Rumanisht
 • Turqisht
 • Gjuhë evropiane

 • Anglisht
 • Arabisht
 • Frengjisht
 • Rumanisht
 • Gjuha Daneze
 • Estonisht
 • Spanjisht
 • Italisht
 • Kroatisht
 • Latinisht
 • Gjuha norvegjeze
 • Gjuha holandeze
 • Hungarisht
 • Polonisht
 • Portugalisht
 • Rusisht
 • Gjuha slovake
 • Suedisht
 • Çekisht
 • Finlandisht

Interpretim në Aleksandroupoli
Promovim i biznesit të përkthimit
Mision interpretimi në Kosovë, 1999
Produkte editoriale të shtëpisë botuese Literatus