STUDIO PËRKTHIMI

INTERPRETIME - BOTIME


ÇMIMET


Çmimi për fjalë është 0,04 - 0,12 euro/fjalë në varësi të llojit, vështirësisë dhe kompleksitetit të tekstit të dorëzuar për përkthim.

Detyrimi minimal i pagueshëm për dokumente të vogla është 20 euro. Dërgoni me e-mail një pjesëz nga teksti për përkthim në mënyrë që pasi ta kemi vlerësuar sipas kritereve dhe standarteve përkatëse, t'ju informojmë për pagesën e saktë në total.

Literatus ofron oferta të veçanta për gjuhët amë dhe kategori tekstesh.Pyesni për më shumë informacione lidhur me këto oferta.

Literatus gjithashtu ofron:
Fjalor të termave matematikorë greqisht-shqip-anglisht
Fjalor të termave të biologjisë anglisht-shqip-greqisht
Udhëzime teorike të estetikës së përkthimit


Botime LIteratus, aktivitet në Athinë
Produkte editoriale të shtëpisë botuese Literatus
Intervistë në kanalin televiziv ERT3