Εταιρεία     Υπηρεσίες     Προτερήματα     Πελάτες     Αναγνώριση       Επικοινωνία

Η Literatus δραστηριοποιείται στο χώρο της μετάφρασης του γραπτού λόγου σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως στη νομική, οικονομική, τεχνική και ιατρική μετάφραση, χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους και τεχνολογίες. Η Literatus παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας συνεδρίων σε συναντήσεις αρχηγών κρατών, υπουργών και διαφόρων σημαντικών επαγγελματικών ή επιστημονικών συναντήσεων.ΤΜΗΜΑΤΑ

Μετάφρασης
Διερμηνείας

Εκδόσεις: Επιμέλειας και διόρθωσης κειμένων
Εκπαιδευτικό τμήμα: Σύγχρονες τεχνολογίες
μετάφρασης και διερμηνείας συνεδρίων, διαδοχική, ταυτόχρονη, ψιθυρισμός κ.λπ.
Ειδικό τμήμα για Βαλκανικές Γλώσσες
Τράπεζα οικονομικών δεδομένων, νομικό πλαίσιο…
Ηλεκτρονικό Αρχείο ... Περισσότερα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Νομικές επιστήμες: Αγωγές, συμβόλαια, εταιρικά, νομικές διατάξεις, δικογραφίες, συμβολαιογραφικές πράξεις …
Οικονομικές επιστήμες: Κείμενα αγροτικής, ναυτιλιακής, συναλλακτικής οικονομίας, ισολογισμοί, προϋπολογισμοί επιχειρήσεων, λογιστικά σχέδια, εκθέσεις …
Πολιτικές επιστήμες: Δημοσιεύσεις, πολιτικές διακηρύξεις και ψηφίσματα, άρθρα δημοσιογραφίαςΙατρικές & Φαρμακολογικές επιστήμες
Επιστημονικό-τεχνικές μεταφράσεις
Διοίκηση επιχειρήσεων
Επίσημες και επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων
Μεταφράσεις ιστοσελίδων
Λογοτεχνικές μεταφράσεις ... Περισσότερα


Οδυσσέως 6, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 516251 info@literatus.gr
© Literatus 2012 - Μετάφραση Διερμηνεία
po pra